Hiển thị tất cả 7 kết quả

Bì bọc trái cây ổi, bưởi,mít

Bao Ổi

Bì bọc trái cây ổi, bưởi,mít

Bì bọc trái cây ổi, bưởi,mít (1)

Bì bọc trái cây ổi, bưởi,mít

Bì bọc trái cây ổi, bưởi,mít (2)

Bì bọc trái cây ổi, bưởi,mít

Dây thun

Bì bọc trái cây ổi, bưởi,mít

Lót chuối

Bì bọc trái cây ổi, bưởi,mít

Xốp

Bì bọc trái cây ổi, bưởi,mít

Xốp ổi